Ελευθερίου Βενιζέλου 145,
Τ.Κ. 16343 Ηλιούπολη

Τηλέφωνο: 210 9961 124
210 9961 151
Fax:210 9967 017
Email:info@cardiolife.gr

Καρδιολογία

Χρήσιμες Οδηγίες
για τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο

Χρήσιμες οδηγίες για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Τα νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος ευθύνονται για το 45% των θανάτων στην Ευρωπαΐκή Ένωση και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για άνδρες και γυναίκες. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό υποδηλώνει τη γενετική προδιάθεση που μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο να παρουσιάσετε κάποιο καρδιοαγγειακό σύμβαμα.
Υπάρχει όμως και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως αλλαγές στον τρόπο ζωής ή τροποποίηση των παραγώντων κινδύνου που θα μπορούσαν να μειώσουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των νοσημάτων αυτών.

Συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος ορίζεται σαν πιθανότητα να συμβεί ένα κλινικό συμβάν σχετικό με το καρδιαγγειακό σύστημα σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Εξαρτάται όχι μόνο από το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης αλλά και από την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου, βλάβης στα όργανα στόχους ή εγκατεστημένης νεφρικής ή καρδιαγγειακής νόσου.

Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου χωρίζονται στους τροποποιήσιμους και στους μη τροποποιήσιμους παράγοντες.

Τροποποιήσιμοι παράγοντες Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες
Υπέρταση Φύλο
Αυξημένη ολική χοληστερόλη αίματος Ηλικία
Αυξημένη LDL χοληστερόλη αίματος Ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου
Κάπνισμα

Συστάσεις της Ευρωπαΐκής Εταιρίας Καρδιολογίας (ESC)

Με βάση τους παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να τροποποιήσουμε έτσι ώστε να ελαττώσουμε τον συνολικό καρδιοαγγειακό κίνδυνο, η Ευρωπαΐκή Εταιρία Καρδιολογίας συνιστά:

Διακοψτε το κάπνισμα
Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα
Επιλέξτε τι τρώτε και υιοθετήστε τη μεσογειακή δίαιτα
Διατηρείστε την αρτηριακή σας πίεση στα επίπεδα που σας έχει καθορίσει ο γιατρός σας
Διατηρείστε την ολική χοληστερόλη και την LDL χοληστερόλη στα επίπεδα που σας έχει καθορίσει ο γιατρός σας

Κάρτα καρδιαγγεικού κινδύνου ασθενούς Εκτίμηση καρδιοαγγειακού κινδύνου - 10ετία στους
(Framingham Point Scores) 

Ανδρες
Ηλικία  Πόντοι 
20-34  -9 
35-39  -4 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64  10 
65-69  11 
70-74  12 
75-79  13 
Ολική Χοληστερόλη  Πόντοι στις ηλικίες 20-39  Πόντοι στις ηλικίες 40-49  Πόντοι στις ηλικίες 50-59  Πόντοι στις ηλικίες 60-69  Πόντοι στις ηλικίες 70-79 
<160 
160-199 
200-239 
240-279 
≥ 280  11 
  Πόντοι στις ηλικίες 20-39  Πόντοι στις ηλικίες 40-49  Πόντοι στις ηλικίες 50-59  Πόντοι στις ηλικίες 60-69  Πόντοι στις ηλικίες 70-79 
Μη καπνιστές 
Καπνιστές 
HDL  Πόντοι 
≥60  -1 
50-59 
40-49 
<40 
   
   
   
   
   
Συστολική ΑΠ  Χωρίς θεραπεία  Με θεραπεία 
<120  0 0
120-129  0 1
130-139  1 2
140-159  1 2
≥160  2 3
Συνολικοί πόντοι  Καρδιοαγγειακός κίνδυνος στη 10ετία  Συνολικοί πόντοι  Καρδιοαγγειακός κίνδυνος στη 10ετία 
<0 <1% 10 6% 
0 1% 11 8% 
1 1% 12 10% 
2 1% 13 12% 
3 1% 14 16% 
4 1%  15 20% 
5 2%  16 25% 
6 2%  ≥17 ≥30% 
7 3%     
8 4%     
9 5%     

Κάρτα καρδιαγγεικού κινδύνου ασθενούς Εκτίμηση καρδιοαγγειακού κινδύνου - 10ετία στους
(Framingham Point Scores) 

Γυναίκες
Ηλικία  Πόντοι 
20-34  -7 
35-39  -3 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64  10 
65-69  12
70-74  14
75-79  19 
Ολική Χοληστερόλη  Πόντοι στις ηλικίες 20-39  Πόντοι στις ηλικίες 40-49  Πόντοι στις ηλικίες 50-59  Πόντοι στις ηλικίες 60-69  Πόντοι στις ηλικίες 70-79 
<160  0 0 0 0
160-199  3 2 1 1
200-239  6 4 2 1
240-279  11  8 5 3 2
≥ 280  13  10  7 4 2
  Πόντοι στις ηλικίες 20-39  Πόντοι στις ηλικίες 40-49  Πόντοι στις ηλικίες 50-59  Πόντοι στις ηλικίες 60-69  Πόντοι στις ηλικίες 70-79 
Μη καπνιστές 
Καπνιστές 
HDL  Πόντοι 
≥60  -1 
50-59 
40-49 
<40 
   
   
   
   
   
Συστολική ΑΠ  Χωρίς θεραπεία  Με θεραπεία 
<120 
120-129 
130-139 
140-159 
≥160 
Συνολικοί πόντοι  Καρδιοαγγειακός κίνδυνος στη 10ετία  Συνολικοί πόντοι  Καρδιοαγγειακός κίνδυνος στη 10ετία 
<9 <1% 19 8%
9 1% 20 11%
10 1% 21 14%
11 1% 22 17%
12 1% 23 22%
13 2% 24 27%
14 2% ≥25 ≥30%
15 3%    
16 4%    
17 5%    
18 6%    
 
Αρχική Σελίδα    |   Μπορούμε να σας βοηθήσουμε    |   Το καρδιαγγειακό σύστημα    |   Χρήσιμες Οδηγίες για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο    |   Επικοινωνία
Copyright © 2008 CardioLife. All Rights Reserved. Created by